NEW

ALFABET MORSE’A

Alfabet Morse'a Tłumacz Historia Diagram PDF XLS

Diagram - Pomoc przy odkodowywaniu kodu Morse'a

Alfabet Morse'a to system znaków odpowiadających wszystkim literom alfabetu. W przypadku alfabetu łacińskiego jest to 26 znaków, co przy uwzględnieniu znaków odpowiadających literom ze znakami diakrytycznymi, cyfr oraz znaków interpunkcyjnych i symboli daje ponad 60 niepowtarzalnych kombinacji znaków krótkich i długich, zawierających od jednego do sześciu elementów. Wielość i różnorodność znaków znacznie utrudnia opanowanie kodu Morse'a operatorom urządzeń telekomunikacyjnych wykorzystujących ten sposób nadawania komunikatów.

W związku z tym opracowano specjalny diagram pomocniczy, który upraszcza rozszyfrowanie komunikatów przekazanych za pomocą alfabetu Morse'a. Jest to diagram zawierający wszystkie wyżej wymienione elementy (litery, cyfry i znaki specjalne).


Diagram Alfabetu Morse'a

Powyższy diagram Morse'a pochodzi z Wikipedii i jest rozpowszechniany na licencji CC-BY-SA-2.5,2.0,1.0; GFDL-WITH-DISCLAIMERS.

Odkodowywanie przy pomocy tego schematu polega na poruszaniu się w dół diagramu w zależności od tego czy odbierany jest sygnał krótki (kropka) czy długi (kreska). Każdy pojedynczy sygnał to kolejny, odpowiedni dla tego znaku ruch w dół schematu.

Diagram ten jest ogromnym ułatwieniem w odkodowywaniu komunikatów, ponieważ nie wymaga uczenia się wszystkich kombinacji znaków na pamięć, a jedynie odszukania ich na diagramie.


Alfabet morse`a - Tłumacz, translator alfabetu morse`a na język polski
© LocaHostRegulaminKontakt