NEW

ALFABET MORSE’A

Alfabet Morse'a Tłumacz Historia Diagram PDF XLS

Znaki interpunkcyjne i symbole - Alfabet Morse'a


Znaki interpunkcyjne i symbole przydatne w pisowni oraz ich kody w alfabecie Morse'a.


Znak lub symbolKod Morse'a
. (kropka)•—•—•—
, (przecinek)——••——
' (apostrof)•————•
" (cudzysłów)•—••—•
_ (podkreślenie)••——•—
: (dwukropek)———•••
; (średnik)—•—•—•
? (znak zapytania)••——••
! (wykrzyknik)—•—•——
– (minus)—••••—
+ (plus)•—•—•
/ (ukośnik)—••—•
( (nawias otwierający)—•——•
) (nawias zamykający)—•——•—
= (znak równości)—•••—
@ (małpa)•——•—•

Zobacz także:

» Litery - Alfabet Morse'a.

» Cyfry - Alfabet Morse'a.

» Polskie znaki diakrytyczne - Alfabet Morse'a.

» Znaki interpunkcyjne i symbole - Alfabet Morse'a.

» Komendy specjalne - Alfabet Morse'a.

» Popularne kody - Alfabet Morse'a.


Alfabet morse`a - Tłumacz, translator alfabetu morse`a na język polski
© LocaHostRegulaminKontakt